Modlitwa o beatyfikację

Modlitwa :

Boże, Ty wezwałeś twego sługę Józefa Galvez Ginachero, aby służył ludziom jako lekarz i ginekolog. Obdarzyłeś go niezliczonymi darami, których z męstwem używał dla twej chwały i które wydały obfity owoc w jego życiu :

  • Jako ojciec rodziny, chirurg i działacz społeczny dał świadectwo doskonałego życia chrześcijańskiego
  • Z głębokiej wiary przepojonej miłością do Eucharystii czerpał siły, by połączyć osiągnięcia medyczne ze służbą najuboższym
  • Z Jego serca pełnego współczucia dla potrzebujących wypłynęło wiele iniciatyw dzieł charytatywnych
  • Panie Boże, przez jego wstawiennictwo, daj nam łaskę, o którą Cię teraz prosimy………
  • i spraw, by Kościół, któremu wiernie służył, uznał publicznie jego świętość.

Przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

  • Ojcze nasz…
  • Zdrowaś Maryjo…
  • Chwała Ojcu…